DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI

Badania nawierzchni podatnych i półsztywnych

badanie nośności metodą dynamiczną (płyta dynamiczna)
badanie nośności metodą statyczną (aparat VSS)
badanie ugięć sprężystych ugięciomierzem Benkelmana
odwierty rdzeniowe

Badanie wskaźnika nośności CBR oraz modułu odkształcenia podłoża gruntowego za pomocą sondy DCP.

   Wykonanie odwiertów w celu określenia rodzaju oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej wraz z odtworzenie.

MASZ PYTANIE? SKONTATUJ SIĘ z nami: 600957085, biuro@labomatest.pl